Elektrim Kanał RSS Elektrim http://www.elektrim.pl/index.html Złożenie Prospektu Emisyjnego Elektrim S.A. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego http://elektrim02.cms.polsat.pl:8180/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zlozenie_Prospektu_Emisyjnego_Elektrim_SA_W_Urzedzie_Komisji_Nadzoru_Finansowego,1749257/index.html Fri, 20 Dec 2019 13:30:00 GMT Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2019 roku http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Wyrok_Naczelnego_Sadu_Administracyjnego_W_Warszawie_Z_Dnia_23_Pazdziernika_2019_Roku,1741834/index.html Wed, 23 Oct 2019 16:21:00 GMT OGŁOSZENIE ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD NWZ ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 06.11.2019R. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/OGLOSZENIE_ZMIAN_W_PORZADKU_OBRAD_NWZ_ZWOLANEGO_NA_DZIEN_06112019R,1741102/index.html Thu, 17 Oct 2019 15:50:00 GMT NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A. - 6 listopada 2019 roku. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/NADZWYCZAJNE_WALNE_ZGROMADZENIE_ELEKTRIM_SA__6_Listopada_2019_Roku,1740157/index.html Thu, 10 Oct 2019 14:49:00 GMT Ogłoszenie zmian w porządku obrad ZWZ http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Ogloszenie_Zmian_W_Porzadku_Obrad_ZWZ,1722361/index.html Fri, 07 Jun 2019 18:20:00 GMT Zmiana porządku obrad ZWZ http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zmiana_Porzadku_Obrad_ZWZ,1722189/index.html Thu, 06 Jun 2019 17:18:00 GMT ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A. - 27 czerwca 2019 roku http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/ZWYCZAJNE_WALNE_ZGROMADZENIE_ELEKTRIM_SA__27_Czerwca_2019_Roku,1720999/index.html Thu, 30 May 2019 11:44:00 GMT WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A. W DNIU 7 STYCZNIA 2019 ROKU http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/WYKAZ_UCHWAL_POWZIETYCH_PRZEZ_NADZWYCZAJNE_WALNE_ZGROMADZENIE_ELEKTRIM_SA_W_DNIU_7_STYCZNIA_2019_ROKU,1699036/index.html Tue, 08 Jan 2019 20:42:00 GMT Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 7 stycznia 2019 roku http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Elektrim_SA__7_Stycznia_2019_Roku,1695082/index.html Wed, 12 Dec 2018 19:36:00 GMT Stanowisko Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Prywatyzacyjnej z 1999 roku. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Stanowisko_Ministerstwa_Przedsiebiorczosci_I_Technologii_W_Sprawie_Wykonania_Zobowiazan_Wynikajacych_Z_Umowy_Prywatyzacyjnej_Z_1999_Roku,1689828/index.html Wed, 07 Nov 2018 15:41:00 GMT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTRIM S.A. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/ZAPROSZENIE_DO_SKLADANIA_OFERT_SPRZEDAZY_AKCJI_SPOLKI_ELEKTRIM_SA,1686042/index.html Wed, 17 Oct 2018 13:32:00 GMT RAPORT Z WYCENY WARTOŚCI SPÓŁKI http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/RAPORT_Z_WYCENY_WARTOSCI_SPOLKI,1677225/index.html Mon, 20 Aug 2018 16:04:00 GMT PRZERWA W OBRADACH NWZ ELEKTRIM S.A. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/PRZERWA_W_OBRADACH_NWZ_ELEKTRIM_SA,1674016/index.html Sat, 28 Jul 2018 00:44:00 GMT Raport Ernst and Young z Przeglądu wyceny Elektrim S.A. przeprowadzonej przez DGA Audyt http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Raport_Ernst_And_Young_Z_Przegladu_Wyceny_Elektrim_SA_Przeprowadzonej_Przez_DGA_Audyt,1673702/index.html Wed, 25 Jul 2018 19:56:00 GMT WYCENA WARTOŚCI SPÓŁKI http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/WYCENA_WARTOSCI_SPOLKI,1672786/index.html Thu, 19 Jul 2018 11:04:00 GMT OPINIE ZARZĄDU http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/OPINIE_ZARZADU,1672671/index.html Wed, 18 Jul 2018 13:43:00 GMT Informacja spółki Karswell Ltd. w sprawie Zaproszenia z dnia 2 lipca 2018 roku http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Informacja_Spolki_Karswell_Ltd_W_Sprawie_Zaproszenia_Z_Dnia_2_Lipca_2018_Roku,1671549/index.html Tue, 10 Jul 2018 17:06:00 GMT Rozszerzenie i zmiana porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 27 lipca 2018 roku na wnioski akcjonariuszy. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Rozszerzenie_I_Zmiana_Porzadku_Obrad_NWZ_Zwolanego_Na_Dzien_27_Lipca_2018_Roku_Na_Wnioski_Akcjonariuszy,1671096/index.html Sat, 07 Jul 2018 14:02:00 GMT Oświadczenie Karswell Limited http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Oswiadczenie_Karswell_Limited,1670642/index.html Wed, 04 Jul 2018 14:54:00 GMT Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Elektrim S.A. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zaproszenie_Do_Skladania_Ofert_Sprzedazy_Akcji_Spolki_Elektrim_SA,1670470/index.html Tue, 03 Jul 2018 12:53:00 GMT Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. zwołane na żądanie akcjonariuszy - 27 lipca 2018 roku http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Elektrim_SA_Zwolane_Na_Zadanie_Akcjonariuszy__27_Lipca_2018_Roku,1666454/index.html Wed, 06 Jun 2018 18:58:00 GMT Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Elektrim_SA,1665446/index.html Wed, 30 May 2018 22:30:00 GMT Przekazanie sprawozdania końcowego dotyczącego wywiązania się przez Elektrim SA ze zobowiązań wynikających z Umowy Prywatyzacyjnej ZE PAK SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Przekazanie_Sprawozdania_Koncowego_Dotyczacego_Wywiazania_Sie_Przez_Elektrim_SA_Ze_Zobowiazan_Wynikajacych_Z_Umowy_Prywatyzacyjnej_ZE_PAK_SA,1629582/index.html Wed, 02 May 2018 12:44:00 GMT Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Wyrok_Wojewodzkiego_Sadu_Administracyjnego_W_Warszawie_Z_Dnia_16_Kwietnia_2018_Roku,1627358/index.html Mon, 16 Apr 2018 16:47:00 GMT Wycena majątku Spółki http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Wycena_Majatku_Spolki,1626631/index.html Wed, 11 Apr 2018 16:17:00 GMT Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017 roku. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Wyrok_Naczelnego_Sadu_Administracyjnego_W_Warszawie_Z_Dnia_15_Grudnia_2017_Roku,1610642/index.html Fri, 15 Dec 2017 18:45:00 GMT Umorzenie postępowania w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Elektrim S.A. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Umorzenie_Postepowania_W_Przedmiocie_Podwyzszenia_Kapitalu_Zakladowego_Elektrim_SA,1578415/index.html Fri, 24 Nov 2017 11:04:00 GMT Wycofanie wniosku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Elektrim S.A. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Wycofanie_Wniosku_Z_Dnia_31_Maja_2017_Roku_W_Sprawie_Podwyzszenia_Kapitalu_Zakladowego_Elektrim_SA,1577359/index.html Thu, 16 Nov 2017 15:14:00 GMT Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2017 roku http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Wyrok_Wojewodzkiego_Sadu_Administracyjnego_W_Warszawie_Z_Dnia_30_Pazdziernika_2017_Roku,1574987/index.html Mon, 30 Oct 2017 16:27:00 GMT Zaproszenie do składania deklaracji dotyczących sprzedaży akcji spółki Elektrim S.A. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zaproszenie_Do_Skladania_Deklaracji_Dotyczacych_Sprzedazy_Akcji_Spolki_Elektrim_SA,1569234/index.html Mon, 18 Sep 2017 15:11:00 GMT Raporty finansowe Elektrim S.A. za 2016 rok http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Raporty_Finansowe_Elektrim_SA_Za_2016_Rok,1557016/index.html Wed, 14 Jun 2017 20:26:00 GMT Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Elektrim_SA,1554977/index.html Fri, 02 Jun 2017 12:27:00 GMT Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 1 czerwca 2017 roku http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Ogloszenie_Zmian_W_Porzadku_Obrad_NWZ_Zwolanego_Na_Dzien_1_Czerwca_2017_Roku,1552325/index.html Fri, 12 May 2017 15:46:00 GMT Poglądowa informacja dotycząca sposobu przedpłacenia Deklaracji Popytu na akcje serii V Elektrim S.A. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Pogladowa_Informacja_Dotyczaca_Sposobu_Przedplacenia_Deklaracji_Popytu_Na_Akcje_Serii_V_Elektrim_SA,1552037/index.html Wed, 10 May 2017 16:35:00 GMT Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Elektrim_SA,1550774/index.html Fri, 28 Apr 2017 13:38:00 GMT Wstępne wyniki finansowe Elektrim S.A. za 2016 rok http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Wstepne_Wyniki_Finansowe_Elektrim_SA_Za_2016_Rok,1550033/index.html Mon, 24 Apr 2017 16:52:00 GMT Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2017 roku http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Wyrok_Wojewodzkiego_Sadu_Administracyjnego_W_Warszawie_Z_Dnia_31_Marca_2017_Roku,1547392/index.html Mon, 03 Apr 2017 07:04:00 GMT Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Elektrim_SA,1544338/index.html Thu, 09 Mar 2017 13:59:00 GMT Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 roku http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Wyrok_Naczelnego_Sadu_Administracyjnego_W_Warszawie_Z_Dnia_6_Grudnia_2016_Roku,1532804/index.html Tue, 06 Dec 2016 18:28:00 GMT Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 roku http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Wyrok_Naczelnego_Sadu_Administracyjnego_W_Warszawie_Z_Dnia_6_Grudnia_2016_Roku,1532803/index.html Tue, 06 Dec 2016 18:24:00 GMT Informacja dotycząca decyzji podatkowej http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Informacja_Dotyczaca_Decyzji_Podatkowej,1523208/index.html Tue, 13 Sep 2016 15:00:00 GMT Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Elektrim_SA,1509755/index.html Fri, 03 Jun 2016 12:22:00 GMT Informacja dotycząca decyzji podatkowej http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Informacja_Dotyczaca_Decyzji_Podatkowej,1501096/index.html Wed, 30 Mar 2016 17:12:00 GMT Dokumenty złożone przez Akcjonariuszy reprezentujących łącznie 5,15% kapitału zakładowego Elektrim S.A. na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 23.06.2015r. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Dokumenty_Zlozone_Przez_Akcjonariuszy_Reprezentujacych_Lacznie_515_Kapitalu_Zakladowego_Elektrim_SA_Na_ZWZ_Elektrim_SA_W_Dniu_23062015r,1454182/index.html Mon, 22 Jun 2015 00:00:00 GMT Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Elektrim_SA,1449384/index.html Thu, 28 May 2015 00:00:00 GMT Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Elektrim SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zmiana_Udzialu_W_Ogolnej_Liczbie_Glosow_Na_Walnym_Zgromadzeniu_Spolki_Elektrim_SA,1439079/index.html Fri, 03 Apr 2015 00:00:00 GMT Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Elektrim SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Informacja_O_Zmianie_Udzialu_W_Ogolnej_Liczbie_Glosow_Na_Walnym_Zgromadzeniu_Spolki_Elektrim_SA,1439077/index.html Fri, 03 Apr 2015 00:00:00 GMT Postępowanie kontrolne w Spółce http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Postepowanie_Kontrolne_W_Spolce,1424267/index.html Fri, 16 Jan 2015 00:00:00 GMT Skarga Kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Skarga_Kasacyjna_Od_Wyroku_Wojewodzkiego_Sadu_Administracyjnego_W_Warszawie,1411105/index.html Fri, 24 Oct 2014 00:00:00 GMT Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2014 roku http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Wyrok_Wojewodzkiego_Sadu_Administracyjnego_W_Warszawie_Z_Dnia_24_Lipca_2014_Roku,1347632/index.html Fri, 25 Jul 2014 00:00:00 GMT Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Elektrim_SA,1342499/index.html Fri, 30 May 2014 00:00:00 GMT Mobile Switching Centre & Data Center (MSC&DC) http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Mobile_Switching_Centre__Data_Center_MSCDC,1339383/index.html Fri, 18 Apr 2014 00:00:00 GMT Informacja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji podatkowej. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Informacja_W_Sprawie_Wstrzymania_Wykonania_Decyzji_Podatkowej,1339079/index.html Tue, 15 Apr 2014 00:00:00 GMT Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zmiana_Udzialu_W_Ogolnej_Liczbie_Glosow_Na_Walnym_Zgromadzeniu_Elektrim_SA,1337743/index.html Fri, 28 Mar 2014 00:00:00 GMT Nabycie akcji spółki Mostostal - Export SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Nabycie_Akcji_Spolki_Mostostal__Export_SA,1335710/index.html Mon, 03 Mar 2014 00:00:00 GMT Informacja w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Informacja_W_Sprawie_Zawieszenia_Postepowania_Egzekucyjnego,1331906/index.html Thu, 02 Jan 2014 00:00:00 GMT Informacje w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego wydanej decyzji podatkowej http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Informacje_W_Sprawie_Toczacego_Sie_Postepowania_Dotyczacego_Wydanej_Decyzji_Podatkowej,1331126/index.html Thu, 19 Dec 2013 00:00:00 GMT Informacja dotycząca decyzji podatkowej http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Informacja_Dotyczaca_Decyzji_Podatkowej,1330281/index.html Fri, 06 Dec 2013 00:00:00 GMT Zarząd Elektrim SA przekazuje informacje dotyczące postępowań podatkowych. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zarzad_Elektrim_SA_Przekazuje_Informacje_Dotyczace_Postepowan_Podatkowych,1325791/index.html Tue, 08 Oct 2013 00:00:00 GMT Zarząd Elektrim SA informuje o spłacie swoich zobowiązań wobec Anokymma Ltd. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zarzad_Elektrim_SA_Informuje_O_Splacie_Swoich_Zobowiazan_Wobec_Anokymma_Ltd,1325790/index.html Tue, 08 Oct 2013 00:00:00 GMT Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas ZWZ Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2013 roku. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Odpowiedzi_Na_Pytania_Akcjonariuszy_Zadane_Podczas_ZWZ_Elektrim_SA_W_Dniu_26_Czerwca_2013_Roku,1320742/index.html Wed, 10 Jul 2013 00:00:00 GMT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2013 roku. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Wykaz_Akcjonariuszy_Posiadajacych_Co_Najmniej_5_Liczby_Glosow_Na_ZWZ_Elektrim_SA_W_Dniu_26_Czerwca_2013_Roku,1320061/index.html Thu, 27 Jun 2013 00:00:00 GMT Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Elektrim SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zawiadomienie_O_Zwolaniu_ZWZ_Elektrim_SA,1318310/index.html Fri, 31 May 2013 00:00:00 GMT Połączenie z Darimax Limited http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Polaczenie_Z_Darimax_Limited,1312917/index.html Mon, 04 Mar 2013 00:00:00 GMT Informacja w sprawie kontroli podatkowej. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Informacja_W_Sprawie_Kontroli_Podatkowej,1310705/index.html Fri, 01 Feb 2013 00:00:00 GMT Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zmiana_Udzialu_W_Ogolnej_Liczbie_Glosow_Na_Walnym_Zgromadzeniu_Elektrim_SA,1305727/index.html Wed, 28 Nov 2012 00:00:00 GMT Zbycie akcji Elektrim-Volt SA przez Argumenol do ZE PAK SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zbycie_Akcji_ElektrimVolt_SA_Przez_Argumenol_Do_ZE_PAK_SA,1303888/index.html Mon, 05 Nov 2012 00:00:00 GMT Zmiana w akcjonariacie Elektrim SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zmiana_W_Akcjonariacie_Elektrim_SA,1301117/index.html Mon, 01 Oct 2012 00:00:00 GMT Zbycie akcji Elektrim-Volt SA przez wniesienie aportem do Argumenol http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zbycie_Akcji_ElektrimVolt_SA_Przez_Wniesienie_Aportem_Do_Argumenol,1300279/index.html Wed, 19 Sep 2012 00:00:00 GMT Symulacja sprawozdania finansowego Elektrim SA po połączeniu z Darmiax Ltd http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Symulacja_Sprawozdania_Finansowego_Elektrim_SA_Po_Polaczeniu_Z_Darmiax_Ltd,1297080/index.html Mon, 06 Aug 2012 00:00:00 GMT Zbycie akcji ZE PAK SA w ramach Grupy Kapitałowej Elektrim SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zbycie_Akcji_ZE_PAK_SA_W_Ramach_Grupy_Kapitalowej_Elektrim_SA,1297076/index.html Mon, 06 Aug 2012 00:00:00 GMT Drugie zawiadomienie do Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Darimax Limited http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Drugie_Zawiadomienie_Do_Akcjonariuszy_O_Zamiarze_Polaczenia_Ze_Spolka_Darimax_Limited,1294821/index.html Thu, 05 Jul 2012 00:00:00 GMT Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Elektrim_SA,1294194/index.html Wed, 20 Jun 2012 00:00:00 GMT Zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Darimax Limited http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zawiadomienie_O_Zamiarze_Polaczenia_Ze_Spolka_Darimax_Limited,1293830/index.html Wed, 20 Jun 2012 00:00:00 GMT Porozumienie dotyczące Portu Praskiego http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Porozumienie_Dotyczace_Portu_Praskiego,1292886/index.html Tue, 05 Jun 2012 00:00:00 GMT Informacja dla akcjonariuszy http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Informacja_Dla_Akcjonariuszy,1292203/index.html Fri, 25 May 2012 00:00:00 GMT Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA w dniu 21.06.2012r http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Elektrim_SA_W_Dniu_21062012r,1292200/index.html Fri, 25 May 2012 00:00:00 GMT Przeniesienie własności akcji Towarowej Giełdy Energii SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Przeniesienie_Wlasnosci_Akcji_Towarowej_Gieldy_Energii_SA,1285245/index.html Mon, 27 Feb 2012 00:00:00 GMT Zmiana w akcjonariacie Elektrim SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zmiana_W_Akcjonariacie_Elektrim_SA,1282053/index.html Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 GMT Zmiana w akcjonariacie Elektrim SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zmiana_W_Akcjonariacie_Elektrim_SA,1282052/index.html Thu, 08 Dec 2011 00:00:00 GMT Połączenie z Mega Investments Sp. z o.o. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Polaczenie_Z_Mega_Investments_Sp_Z_OO,1282051/index.html Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 GMT Nabycie przez PGB SA 100% udziałów w Multaros http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Nabycie_Przez_PGB_SA_100_Udzialow_W_Multaros,1282049/index.html Wed, 16 Nov 2011 00:00:00 GMT Umowa warunkowa sprzedaży akcji TGE SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Umowa_Warunkowa_Sprzedazy_Akcji_TGE_SA,1282048/index.html Wed, 09 Nov 2011 00:00:00 GMT Zmiana stanu posiadania akcji Rafako SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zmiana_Stanu_Posiadania_Akcji_Rafako_SA,1282047/index.html Wed, 02 Nov 2011 00:00:00 GMT Zmiana stanu posiadania akcji Rafako SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zmiana_Stanu_Posiadania_Akcji_Rafako_SA,1282043/index.html Wed, 19 Oct 2011 00:00:00 GMT Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia z Mega Investments Sp. z o.o. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Drugie_Zawiadomienie_Akcjonariuszy_O_Zamiarze_Podjecia_Uchwaly_W_Przedmiocie_Polaczenia_Z_Mega_Investments_Sp_Z_OO,1282040/index.html Tue, 11 Oct 2011 00:00:00 GMT Zamiar połączenia z Mega Investments Sp. z o.o. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zamiar_Polaczenia_Z_Mega_Investments_Sp_Z_OO,1282038/index.html Mon, 26 Sep 2011 00:00:00 GMT Powrót na Giełdę - odpowiedź dla akcjonariuszy http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Powrot_Na_Gielde__Odpowiedz_Dla_Akcjonariuszy,1282037/index.html Fri, 05 Aug 2011 00:00:00 GMT Warunki powrotu akcji Elektrim na rynek regulowany http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Warunki_Powrotu_Akcji_Elektrim_Na_Rynek_Regulowany,1282036/index.html Wed, 03 Aug 2011 00:00:00 GMT Stan posiadania akcji Rafako SA http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Stan_Posiadania_Akcji_Rafako_SA,1282035/index.html Mon, 20 Jun 2011 00:00:00 GMT Zespół Elektrowni PAK idzie na giełdę. Porozumienie pomiędzy MSP i Elektrimem http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Zespol_Elektrowni_PAK_Idzie_Na_Gielde_Porozumienie_Pomiedzy_MSP_I_Elektrimem,1281321/index.html Mon, 06 Jun 2011 00:00:00 GMT Sprostowanie publikacji - Forbes 06/201 http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Sprostowanie_Publikacji__Forbes_06201,1279588/index.html Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 GMT Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2011r. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Uchwala_Rady_Nadzorczej_Z_Dnia_25032011r,1280509/index.html Fri, 25 Mar 2011 00:00:00 GMT Uprawomocnienie postanowienia z dnia 17 grudnia 2010 roku. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Uprawomocnienie_Postanowienia_Z_Dnia_17_Grudnia_2010_Roku,1276817/index.html Mon, 10 Jan 2011 00:00:00 GMT Postanowienie z dnia 17 grudnia 2010 roku. http://www.elektrim.pl/ELEKTRIM_SA_Strona_Glowna_,6077/Aktualnosc,6125/Postanowienie_Z_Dnia_17_Grudnia_2010_Roku,1276268/index.html Fri, 17 Dec 2010 00:00:00 GMT