20 Grudzień 2019

Złożenie Prospektu Emisyjnego Elektrim S.A. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd spółki Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 77/79, 00-834 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039329 („Elektrim"), niniejszym informuje, iż w dniu 19 grudnia 2019 roku, na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2019 roku, został złożony w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego Prospekt Emisyjny Elektrim S.A. wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie celem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie 83.770.297 (słownie: osiemdziesięciu trzech milionów siedmiuset siedemdziesięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela spółki Elektrim S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja tj.:

1) 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela I Emisji,

2) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela II Emisji,

3) 6.900.000 akcji zwykłych na okaziciela III Emisji,

4) 16.870.297 akcji zwykłych na okaziciela IV Emisji,

do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

 

Strona www.elektrim.pl wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Elektrim SA wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.

Zamknij