Raporty finansowe


_______________________________

Elektrim SA publikuje na swojej stronie internetowej sprawozdania finansowe, które powstały po zakończeniu postępowania upadłościowego.