Raporty finansowe


Raporty finansowe za rok 2023

 

Raport finansowy za 2023 rok

 

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Elektrim S.A. - pobierz

 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2023 - pobierz

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w roku 2023 - pobierz

 

 

Skonsolidowany raport finansowy za 2023 rok

 

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania GK  Elektrim  - pobierz

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe  GK Elektrim za rok 2023 - pobierz

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Elektrim w roku 2023 - pobierz_______________________________

Elektrim SA publikuje na swojej stronie internetowej sprawozdania finansowe, które powstały po zakończeniu postępowania upadłościowego.