Najbliższe WZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie (00-834)

 

Materiały dla Akcjonariuszy przygotowane przez Zarząd Spółki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

 

 

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

______________

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa