Rada Nadzorcza

Zygmunt Solorz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Zygmunt Solorz prowadzi działalność gospodarczą w różnych dziedzinach gospodarki. Pod koniec lat 80-tych założył Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOLPOL. Na początku lat 90-tych zaangażował się w media, inwestując w Kurier Polski Sp. z o.o. W 1993 roku założył pierwszą w Polsce prywatną telewizję satelitarną Polsat, która w wyniku otrzymania koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. W ciągu kilku lat działalności Telewizja Polsat stała się jednym z liderów rynku nadawców telewizyjnych w Polsce.

Obecnie działalność Zygmunta Solorza koncentruje się w obszarze mediów i telekomunikacji, przede wszystkim poprzez takie podmioty jak Cyfrowy Polsat (którego jest również założycielem), Telewizję Polsat, Polkomtel i podmioty z grupy kapitałowej Midas S.A. W obrębie zainteresowań inwestycyjnych Pana Solorza znajdują się również przedsiębiorstwa z obszaru energetyki (ZE PAK SA), finansów i bankowości (Plus Bank SA, dawniej Invest-Bank) oraz nieruchomości (Port Praski Sp. z o.o.) Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego związane z udziałem w radach nadzorczych takich spółek jak m.in. Telewizja Polsat, Polkomtel, Midas S.A., Plus Bank S.A. (dawniej Invest-Bank S.A.) i Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A.


Zygmunt Solorz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Elektrim SA, jak również jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

 

Krzysztof Pawelec
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Pawelec ukończył Wojskową Akademię Techniczną na wydziale Cybernetyki. Jest specjalistą w zakresie organizacji i zarządzania. Od 1994 r. do 1997 r. pracował w strukturach holdingu Elektrim S.A. pełniąc kolejno następujące funkcje: Elektrim S.A. - Doradca Dyrektora Biura Branżowego, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. - Kierownik Działu Kadr i Szkolenia, Elektrim-Eurogaz S.A. - Dyrektor Zarządzający. Od 1998 r. pracował w Elektrim-Motor S.A., początkowo jako Dyrektor Biura Organizacji i Nadzoru, a następnie Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający Cantoni Motor S.A. Do maja 2013 roku był Wiceprezesem Zarządu SABE Investments Sp. z o.o. oraz Prezesem Zarządu Pańska Centrum Sp z o.o.  Obecnie jest Członkiem Zarządu Eko-Surowce Sp. z o.o. Zasiadał w  Radzie  Nadzorczej  spółki Instytut Turystyki Sp. zo.o., a obecnie zasiada w Radach Nadzorczych spółek Marina Invest Sp. z o.o., SABE Serwis Sp. z o.o., Merlini Invest Sp. z o.o,  TSP Invest Sp. z o.o., Verano Sp. z o.o. i EBE Enbudeko Sp. z o.o. gdzie pełni funkcje Przewodniczącego.   

 

Pan Krzysztof Pawelec nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Emitenta, jak również jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Józef Birka
Członek Rady Nadzorczej

Józef Birka jest adwokatem, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Od samego początku związany z Telewizją Polsat, pełnił funkcję Prezes Zarządu Telewizji Polsat w okresie pierwszego procesu koncesyjnego, w wyniku którego Polsat otrzymał koncesję na nadawanie pierwszego niezależnego ogólnopolskiego kanału telewizyjnego. Od momentu powstania członek Rady Fundacji Polsat, jednej z największych charytatywnych organizacji pozarządowych w Polsce.

Pan Józef Birka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy  w organach statutowych spółek prawa handlowego. Jest członkiem Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o., Telewizji Polsat Sp. z o.o. W latach 2004-2006 był członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Aktywnie działa w Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Uhonorowany przez Naczelną Radę Adwokacją odznaczeniem „Adwokatura zasłużonym”. W Radzie Nadzorczej Elektrim S.A. zasiada od 2004 roku.

 

Pan Józef Birka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Elektrim SA, jak również jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Andrzej Papis
Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Papis jest Radcą Prawnym. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1998 - 1999 był asystentem w zespole prof. M. Kuleszy w KPRM. Od 2000 roku doradza prawnie Telewizji Polsat Sp. z o.o. a od 2001 Inwestycjom Polskim Sp. z o.o. Prokurent Inwestycji Polskich Sp. z o.o., Market - Bud Sp. z o.o., Trzy Sp. z o.o. Zasiadał w Radach Nadzorczych: Media Biznes Sp. z o.o. (2007-2010),  Polkomtel Sp. z o.o. (2011-2014), Cyfrowy Polsat S.A. (2007-2015). Od 2003 w Zarządzie TFP Sp. z o.o. w Warszawie - obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu, od 2004 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Elektrim S.A.

 

Pan Andrzej Papis nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Elektrim SA, jak również jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

 

Norbert Walkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Pan Norbert Walkiewicz ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest Radcą Prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2000 roku związany z Telewizją Polsat Sp. z o.o. aktualnie Dyrektor Biura Prawnego. Jest prokurentem w spółkach: od 2005 roku w Jet Story Sp. z o.o.; od 2007 roku w Telewizji Polsat Sp. z o.o.; od 2012 roku w Blue Jet Charters Sp. z o.o.  Zasiadał w Radach Nadzorczych : Media Biznes Sp. z o.o. (2007-2010); Polskie Media S.A. (2005-2013), Polkomtel Sp. z o.o. (2011-2014). Od 2004 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Elektrim S.A.

 

Pan Norbert Walkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Elektrim SA, jak również jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.