Rada Nadzorcza

Zygmunt Solorz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zygmunt Solorz jest jednym z największych inwestorów prywatnych w Polsce, prowadzącym od niemal 30 lat działalność biznesową w różnych dziedzinach gospodarki. Jest powszechnie uznawany za jednego najbardziej renomowanych, skutecznych i osiągających sukcesy przedsiębiorców, który zbudował od podstaw największe polskie przedsiębiorstwo prywatne, powstałe na bazie polskiego kapitału. Największym osiągnięciem i ukoronowaniem drogi biznesowej Zygmunta Solorza jest zbudowanie największej polskiej prywatnej firmy - Grupy Polsat Plus. Cyfrowy Polsat S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o. (których Zygmunt Solorz jest również założycielem), Polkomtel Sp. z o.o. (operator sieci Plus), Netia S.A. i Grupa Interia tworzą dziś największą w Polsce i regionie grupę medialno-telekomunikacyjną.

Obecnie Zygmunt Solorz koncentruje swoją działalność na mediach i telekomunikacji, jednak w obszarze działalności inwestycyjnej Pana Solorza znajdują się również spółki zajmujące się produkcją energii elektrycznej (ZE PAK S.A.)., finansów i bankowości - Plus Bank S.A., nieruchomości Port Praski Sp. z o.o. oraz największa polska linia lotnicza prywatnych odrzutowców – Jet Story.

Poza wymienionymi obszarami działalności biznesowej, Zygmunt Solorz angażuje się również w wiele różnych działalności filantropijnych. Jest między innymi pomysłodawcą i twórcą Fundacji Polsat, jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych, która pomaga w leczeniu chorych dzieci, a także wspiera szpitale i ośrodki medyczne w całym kraju. W 2019 roku Zygmunt Solorz powołał do życia Stowarzyszenie Program Czysta Polska. Jest to jeden z elementów realizacji wizji Zygmunta Solorza, której celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego w Polsce, w tym w szczególności jakości powietrza.

Zygmunt Solorz posiada wieloletnie doświadczenie w pracy  w organach statutowych spółek prawa handlowego, obecnie jest m.in. Przewodniczącym Rady Nadzorczej takich spółek jak: Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. (operator sieci Plus), ZE PAK S.A. czy Grupa Interia.

Zygmunt Solorz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Elektrim S.A., jak również jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

 

Krzysztof Pawelec
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył Wojskową Akademię Techniczną na wydziale Cybernetyki, jest specjalistą w zakresie organizacji i zarządzania. Od 1994 roku do 1997 roku pracował w strukturach holdingu Elektrim S.A. pełniąc kolejno następujące funkcje: Elektrim S.A. – Doradca Dyrektora Biura Branżowego,  Polska Telefonia Cyfrowa  Sp. z o.o. - Kierownik Działu Kadr i Szkolenia, Elektrim Eurogaz S.A. - Dyrektor Zarządzający, Od 1998 roku pracował w Elektrim Motor S.A. początkowo jako Dyrektor Biura Organizacji i Nadzoru a następnie jako Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Cantoni Motor S.A. Do 2013 roku był Wiceprezesem Zarządu SABE S.A. i Prezesem Zarządu Pańska Centrum Sp. z o.o. Do roku 2016 Członek Zarządu Eko Surowce Sp. z o.o. Obecnie Członek Zarządu PAK Górnictwo Sp. z o.o.  Zasiada w radach Nadzorczych: Marina Invest Sp. z o.o., SABE Invest Sp. z o.o., SABE Serwis Sp. z o.o., Verano Sp. z o.o.

Pan Krzysztof Pawelec nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Emitenta, jak również jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Józef Birka
Członek Rady Nadzorczej

Józef Birka jest adwokatem, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Od samego początku związany z Telewizją Polsat, pełnił funkcję Prezes Zarządu Telewizji Polsat w okresie pierwszego procesu koncesyjnego, w wyniku którego Polsat otrzymał koncesję na nadawanie pierwszego niezależnego ogólnopolskiego kanału telewizyjnego. Od momentu powstania członek Rady Fundacji Polsat, jednej z największych charytatywnych organizacji pozarządowych w Polsce. Pan Józef Birka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy  w organach statutowych spółek prawa handlowego. Jest członkiem Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A.,Polkomtel Sp. z o.o., Telewizji Polsat Sp. z o.o. W latach 2004-2006 był członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Uhonorowany przez Naczelną Radę Adwokacką odznaczeniem „Adwokatura zasłużonym”.

Pan Józef Birka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Elektrim SA, jak również jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Andrzej Papis
Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Papis jest Radcą Prawnym. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1998 - 1999 był asystentem w zespole prof. M. Kuleszy w KPRM. Od 2000 roku doradza prawnie Telewizji Polsat Sp. z o.o. a od 2001 Inwestycjom Polskim Sp. z o.o. Zasiadał w Radach Nadzorczych: Media Biznes Sp. z o.o. (2007-2010),  Polkomtel Sp. z o.o. (2011-2014), Cyfrowy Polsat S.A. (2007-2015). Od 2003 w Zarządzie TFP Sp. z o.o. w Warszawie - obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu, a także zarządza spółkami zależnymi TFP, w tym Dystrybucja Mówi Serwis Sp. z o.o. Sp. k.

Pan Andrzej Papis nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Elektrim SA, jak również jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

 

 

Norbert Walkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Pan Norbert Walkiewicz ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest Radcą Prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2000 roku związany z Telewizją Polsat Sp. z o.o. aktualnie Dyrektor Biura Prawnego. Jest prokurentem w spółkach: od 2005 roku w Jet Story Sp. z o.o.; od 2007 roku w Telewizji Polsat Sp. z o.o.; od 2012 roku w Blue Jet Charters Sp. z o.o.; od 2020 roku w Mobiem Polska Sp. z o.o.; od 2021 roku w Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o.; Polsat Talenty Sp. z o.o.  Obecnie jest Członkiem Zarządu w współkach: Music Sp. z o.o.; Lemon Records Sp. z o.o.; TV Spektrum Sp. z o.o.; Grupa Interia.pl Sp. z o.o. Zasiadał w Radach Nadzorczych: Media Biznes Sp. z o.o. (2007-2010); Polskie Media S.A. (2005-2013), Polkomtel Sp. z o.o. (2011-2014).

Pan Norbert Walkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Elektrim SA, jak również jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.