Informacje bieżące


12 Sierpnia 2021

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2020 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż ...

02 Czerwca 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2021 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że …

28 Maja 2021

Nabycie akcji Elektrim S.A. przez WBN Holding Limited

Informujemy, że ...

28 Kwietnia 2021

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Elektrim S.A.

Informujemy, że ...