Informacje bieżące


03 Czerwca 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2022 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

24 Maja 2022

Informacja uzyskana od Akcjonariuszy reprezentujących łącznie 85,02% kapitału zakładowego Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż....

20 Grudnia 2021

Umowy przedwstępne z Grupą Polsat Plus dotyczące zielonych aktywów ZE PAK i udziałów w Porcie Praskim

Grupa Elektrim informuje, że ...

12 Sierpnia 2021

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2020 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż ...