Informacje bieżące


29 Czerwca 2020

Wniosek o zawieszenie postępowania

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

04 Czerwca 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2020 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że....

26 Maja 2020

Zmiany w składzie Zarządu

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

22 Kwietnia 2020

Informacja o konieczności odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...