Komunikaty


Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku

Rb nr 3/2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. - 30 czerwca 2023 roku

RB 2/2023

Informacja o zmianie udziału w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Elektrim S.A.

Raport bieżący 1/2023

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. - 30 czerwca 2022 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. - 30 czerwca 2021 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 30 marca 2021 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. - 30 marca 2021 roku

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Elektrim S.A.

Informacja o zmianie udziału w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Elektrim S.A.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 30 września 2020 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. - 30 września 2020 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. - 30 czerwca 2020 roku

Informacja o konieczności odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. zwołanego na dzień 22 kwietnia 2020 roku

Informacja o zmianie treści Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. - zwołanego na 22 kwietnia 2020r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. - 22 kwietnia 2020 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 6 listopada 2019 roku.

Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZ

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. - 6 listopada 2019 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Zmiana porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

Ogłoszenie zmian w porządku obrad ZWZ

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. - 27 czerwca 2019 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 7 stycznia 2019 roku.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. - 7 stycznia 2019 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27.07.2018r. kontynuowanym po przerwie w dniu 24.08.2018r.

Informacja o zmianie udziału w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Elektrim S.A.

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 27 lipca 2018 roku, na wnioski akcjonariuszy.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy (art. 400 par. 1 KSH) - 27 lipca 2018 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 29 czerwca 2018 roku

Informacja o zawiadomieniu stanowiącym korektę do zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim S.A.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim S.A.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim S.A.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 29 czerwca 2017 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 1 czerwca 2017 roku.

Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 1 czerwca 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 1 czerwca 2017 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 4 kwietnia 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 4 kwietnia 2017 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 30 czerwca 2016 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 23.06.2015r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 23 czerwca 2015 roku

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Elektrim SA

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2014 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim SA - 26 czerwca 2014 roku

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26.06.2013r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim SA - 26 czerwca 2013 roku

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Darimax Limited

Zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Darimax Limited

Zawiadomienie o zwołaniu NWZ Elektrim SA na dzień 9 sierpnia 2012 roku

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Mega Investments Sp. z o.o.

 

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Mega Investments Sp. z o.o.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia