14 Kwiecień 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - możliwość udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Elektrim Spółka Akcyjna („Elektrim”) informuje, że w związku ze stanem epidemii  ogłoszonym przez Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 406§1 Ksh w związku art. 98 ust. 2 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568) podjął decyzję o umożliwieniu akcjonariuszom Elektrim udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie Elektrim w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym, Zarząd Elektrim postanowił odpowiednio zmienić treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Ogłoszenie”) opublikowanego w dniu 19 marca 2020 roku raportem bieżącym nr 1/2020 i zamieszczonego na stronie internetowej Elektrim oraz załączyć do Ogłoszenia Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Elektrim S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”).

 

Zmieniona treść Ogłoszenia - pobierz

Treść Regulaminu - pobierz

Strona www.elektrim.pl wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Elektrim SA wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.

Zamknij