Archiwum


03 Czerwca 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2022 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

24 Maja 2022

Informacja uzyskana od Akcjonariuszy reprezentujących łącznie 85,02% kapitału zakładowego Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż....

20 Grudnia 2021

Umowy przedwstępne z Grupą Polsat Plus dotyczące zielonych aktywów ZE PAK i udziałów w Porcie Praskim

Grupa Elektrim informuje, że ...

12 Sierpnia 2021

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2020 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż ...

02 Czerwca 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2021 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że …

28 Maja 2021

Nabycie akcji Elektrim S.A. przez WBN Holding Limited

Informujemy, że ...

28 Kwietnia 2021

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Elektrim S.A.

Informujemy, że ...

03 Marca 2021

Zwołanie NWZ Elektrim S.A. na dzień 30 marca 2021 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

27 Października 2020

Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Zarząd Elektrim S.A. niniejszym informuje, iż ...

24 Października 2020

Zmiana stanu posiadania akcji spółki ZE PAK S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż...

04 Września 2020

Zwołanie NWZ Elektrim S.A. na dzień 30 września 2020 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

29 Czerwca 2020

Wniosek o zawieszenie postępowania

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

04 Czerwca 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2020 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że....

26 Maja 2020

Zmiany w składzie Zarządu

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

22 Kwietnia 2020

Informacja o konieczności odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

14 Kwietnia 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - możliwość udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że ...

19 Marca 2020

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A. - 22 kwietnia 2020 roku

Zarząd Elektrim S.A. zwołuje na ...

20 Grudnia 2019

Złożenie Prospektu Emisyjnego Elektrim S.A. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd Elektrim S.A. niniejszym informuje, iż ...

23 Października 2019

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2019 roku

Zarząd Elektrim S.A., niniejszym informuje...

17 Października 2019

OGŁOSZENIE ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD NWZ ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 06.11.2019R.

W związku z ...

10 Października 2019

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A. - 6 listopada 2019 roku.

Zarząd Elektrim S.A. niniejszym informuje, że...

07 Czerwca 2019

Ogłoszenie zmian w porządku obrad ZWZ

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż...

06 Czerwca 2019

Zmiana porządku obrad ZWZ

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż...

30 Maja 2019

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A. - 27 czerwca 2019 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje...

08 Stycznia 2019

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A. W DNIU 7 STYCZNIA 2019 ROKU

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia w załączeniu ...

12 Grudnia 2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 7 stycznia 2019 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że ...

07 Listopada 2018

Stanowisko Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Prywatyzacyjnej z 1999 roku.

Zarząd Elektrim S.A. informuje...

17 Października 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTRIM S.A.

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia w załączeniu ...

20 Sierpnia 2018

RAPORT Z WYCENY WARTOŚCI SPÓŁKI

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia w ....

28 Lipca 2018

PRZERWA W OBRADACH NWZ ELEKTRIM S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że ...

25 Lipca 2018

Raport Ernst and Young z Przeglądu wyceny Elektrim S.A. przeprowadzonej przez DGA Audyt

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

19 Lipca 2018

WYCENA WARTOŚCI SPÓŁKI

W ślad za komunikatem...

18 Lipca 2018

OPINIE ZARZĄDU

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia opinie...

10 Lipca 2018

Informacja spółki Karswell Ltd. w sprawie Zaproszenia z dnia 2 lipca 2018 roku

Zarząd Elektrimu S.A. przedstawia poniżej...

07 Lipca 2018

Rozszerzenie i zmiana porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 27 lipca 2018 roku na wnioski akcjonariuszy.

W związku z wnioskami akcjonariuszy ...

04 Lipca 2018

Oświadczenie Karswell Limited

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia poniżej...

03 Lipca 2018

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia w załączeniu ...

06 Czerwca 2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. zwołane na żądanie akcjonariuszy - 27 lipca 2018 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje że...

30 Maja 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

02 Maja 2018

Przekazanie sprawozdania końcowego dotyczącego wywiązania się przez Elektrim SA ze zobowiązań wynikających z Umowy Prywatyzacyjnej ZE PAK SA

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że ...

16 Kwietnia 2018

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż...

11 Kwietnia 2018

Wycena majątku Spółki

Zarząd Elektrim S.A. niniejszym informuje, że ...

15 Grudnia 2017

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017 roku.

Zarząd spółki Elektrim S.A. niniejszym informuje, iż ...

24 Listopada 2017

Umorzenie postępowania w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż ...

16 Listopada 2017

Wycofanie wniosku z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. niniejszym informuje ....

30 Października 2017

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2017 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że ...

18 Września 2017

Zaproszenie do składania deklaracji dotyczących sprzedaży akcji spółki Elektrim S.A.

W związku ze zmianą statutu Elektrim S.A. ...

14 Czerwca 2017

Raporty finansowe Elektrim S.A. za 2016 rok

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że ...

02 Czerwca 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że ......

12 Maja 2017

Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 1 czerwca 2017 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje...

10 Maja 2017

Poglądowa informacja dotycząca sposobu przedpłacenia Deklaracji Popytu na akcje serii V Elektrim S.A.

W związku z informacją ...

28 Kwietnia 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.

Informacje dotyczące ...

24 Kwietnia 2017

Wstępne wyniki finansowe Elektrim S.A. za 2016 rok

Zarząd Elektrim SA informuje, że...

03 Kwietnia 2017

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2017 roku

Zarząd spółki Elektrim S.A. niniejszym informuje ...

09 Marca 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

06 Grudnia 2016

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 roku

Zarząd spółki Elektrim S.A., niniejszym informuje, iż ...

06 Grudnia 2016

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 roku

Zarząd spółki Elektrim S.A., niniejszym informuje ...

13 Września 2016

Informacja dotycząca decyzji podatkowej

Zarząd Elektrim S.A. niniejszym informuje, iż ....

03 Czerwca 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.

Zarząd Elektrim S.A. informuje...

30 Marca 2016

Informacja dotycząca decyzji podatkowej

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż ...

22 Czerwca 2015

Dokumenty złożone przez Akcjonariuszy reprezentujących łącznie 5,15% kapitału zakładowego Elektrim S.A. na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 23.06.2015r.

Zarząd Elektrim SA zawiadamia, że ...

28 Maja 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA

Zarząd Elektrim SA informuje, że....

03 Kwietnia 2015

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Elektrim SA

Zarząd Elektrim SA informuje ...

03 Kwietnia 2015

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Elektrim SA

Zarząd Elektrim SA informuje....

16 Stycznia 2015

Postępowanie kontrolne w Spółce

Zarząd Elektrim SA niniejszym informuje, iż ....

24 Października 2014

Skarga Kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż ...

25 Lipca 2014

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2014 roku

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że...

30 Maja 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA

Zarząd Elektrim SA informuje, że ...

18 Kwietnia 2014

Mobile Switching Centre & Data Center (MSC&DC)

Zarząd Elektrim SA informuje, iż...

15 Kwietnia 2014

Informacja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji podatkowej.

Zarząd Elektrim SA informuje, że ...

28 Marca 2014

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA

Elektrim SA informuje ...

03 Marca 2014

Nabycie akcji spółki Mostostal - Export SA

Zarząd Elektrim SA informuje, iż ...

02 Stycznia 2014

Informacja w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Zarząd Elektrim SA niniejszym informuje ...

19 Grudnia 2013

Informacje w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego wydanej decyzji podatkowej

Zarząd Elektrim SA niniejszym informuje...

06 Grudnia 2013

Informacja dotycząca decyzji podatkowej

Zarząd Elektrim SA informuje, iż ...

08 Października 2013

Zarząd Elektrim SA przekazuje informacje dotyczące postępowań podatkowych.

Zarząd Elektrim SA informuje, iż ...

08 Października 2013

Zarząd Elektrim SA informuje o spłacie swoich zobowiązań wobec Anokymma Ltd.

Zarząd Elektrim SA informuje, iż...

10 Lipca 2013

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas ZWZ Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Zarząd Elektrim SA przedstawia odpowiedzi na ...

27 Czerwca 2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Zarząd Elektrim S.A. informuje w trybie art. 70 pkt 3 ...

31 Maja 2013

Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Elektrim SA

Zarząd Elektrim SA informuje, iż w dniu 26 czerwca 2013 roku ...

04 Marca 2013

Połączenie z Darimax Limited

Zarząd Elektrim SA informuje, iż ...

01 Lutego 2013

Informacja w sprawie kontroli podatkowej.

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje ...

28 Listopada 2012

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 26 listopada 2012r. otrzymał od Pani Elżbiety Sjoblom zawiadomienie ...

05 Listopada 2012

Zbycie akcji Elektrim-Volt SA przez Argumenol do ZE PAK SA

Zarząd Elektrim SA informuje, że w dniu 1 października 2012 roku Argumenol Investment Company Limited...

01 Października 2012

Zmiana w akcjonariacie Elektrim SA

Zarząd Elektrim S.A. niniejszym informuje, że w dniu 28 września 2012r. otrzymał od Pani Elżbiety Sjoblom zawiadomienie o ...

19 Września 2012

Zbycie akcji Elektrim-Volt SA przez wniesienie aportem do Argumenol

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka", „Elektrim") niniejszym informuje, iż w związku z trwającym procesem restrukturyzacji Elektrimu w dniu 13 września 2012 roku, na podstawie Uchwały...

06 Sierpnia 2012

Symulacja sprawozdania finansowego Elektrim SA po połączeniu z Darmiax Ltd

Zapraszamy do zakładki Relacje inwestorskie, widok Najbliższe WZ w celu zapoznania się z symulacją ...

06 Sierpnia 2012

Zbycie akcji ZE PAK SA w ramach Grupy Kapitałowej Elektrim SA

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka") informuje, iż celem realizacji procesu restrukturyzacji Spółki ...

05 Lipca 2012

Drugie zawiadomienie do Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Darimax Limited

ELEKTRIM SA z siedzibą w Warszawie, niniejszym zawiadamia Akcjonariuszy ELEKTRIM S.A. o zamiarze podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia ELEKTRIM S.A. z Darimax Limited ...

20 Czerwca 2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA

Zarząd Elektrim SA informuje, iż w dniu 9 sierpnia br. odbędzie się NWZ Spółki ...

20 Czerwca 2012

Zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Darimax Limited

ELEKTRIM SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, zawiadamia Akcjonariuszy ELEKTRIM S.A. o zamiarze podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia ELEKTRIM S.A. z Darimax Limited ...

05 Czerwca 2012

Porozumienie dotyczące Portu Praskiego

Zarząd Elektrim SA informuje, iż w dniu 5 czerwca 2012 r. Elektrim SA oraz Polnord SA podpisały...

25 Maja 2012

Informacja dla akcjonariuszy

W związku z powtarzającymi się pytaniami do Elektrim SA („Spółka", „Elektrim"), Zarząd Spółki informuje, iż ...

25 Maja 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA w dniu 21.06.2012r

Zarząd Elektrim SA informuje, iż najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA odbędzie się w ...

27 Lutego 2012

Przeniesienie własności akcji Towarowej Giełdy Energii SA

Zarząd Elektrim SA informuje, iż zgodnie z umową sprzedaży akcji Towarowej...

19 Grudnia 2011

Zmiana w akcjonariacie Elektrim SA

W dniu 16 grudnia 2011 roku, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

08 Grudnia 2011

Zmiana w akcjonariacie Elektrim SA

Zarząd Elektrim S.A. został powiadomiony przez Panią Elżbietę Sjoblom zamieszkałą w Skierniewicach

05 Grudnia 2011

Połączenie z Mega Investments Sp. z o.o.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 listopada 2011 roku został dokonany wpis połączenia Elektrim S.A. przez przejęcie Mega Investments Sp. z o.o.

16 Listopada 2011

Nabycie przez PGB SA 100% udziałów w Multaros

Zarząd Elektrim SA informuje, że w dniu 14 listopada 2011 roku w wykonaniu postanowień Umowy Przedwstępnej pomiędzy Elektrim SA a PBG SA z siedzibą w Wysogotowie

09 Listopada 2011

Umowa warunkowa sprzedaży akcji TGE SA

Zarząd Elektrim SA informuje, że w dniu 8 listopada 2011 roku została podpisana warunkowa umowa sprzedaży należących do Elektrim SA 145001 akcji spółki Towarowa Giełda Energii SA

02 Listopada 2011

Zmiana stanu posiadania akcji Rafako SA

Elektrim S.A. niniejszym informuje, że na podstawie Nadzwyczajnej Uchwały zgromadzenia wspólników spółki Multaros Trading Company Limited

19 Października 2011

Zmiana stanu posiadania akcji Rafako SA

Zarząd Elektrim S.A („Elektrim") informuje, że w dniu 17 października 2011 r. Elektrim nabył 311 (trzysta jedenaście) akcji Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu.

11 Października 2011

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia z Mega Investments Sp. z o.o.

ELEKTRIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

26 Września 2011

Zamiar połączenia z Mega Investments Sp. z o.o.

ELEKTRIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000039329, działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamia

05 Sierpnia 2011

Powrót na Giełdę - odpowiedź dla akcjonariuszy

W związku z opublikowanym na stronie internetowej Elektrim S.A. w dniu 3 sierpnia 2011 roku stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie warunków powrotu akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym oraz pojawiającymi się pytaniami akcjonariuszy, Zarząd Elektrim S.A. informuje co następuje:

03 Sierpnia 2011

Warunki powrotu akcji Elektrim na rynek regulowany

Zarząd Elektrim SA podaje do wiadomości treść pisma otrzymanego z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie określenia warunków

20 Czerwca 2011

Stan posiadania akcji Rafako SA

Elektrim S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2011 roku, w wyniku zwrotnego przeniesienia 26.064.251 akcji Rafako S.A. przez Laris Investments Sp. z o.o.

06 Czerwca 2011

Zespół Elektrowni PAK idzie na giełdę. Porozumienie pomiędzy MSP i Elektrimem

Ministerstwo Skarbu Państwa, Elektrim S.A. oraz akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A., reprezentowani przez Elektrim S.A. podpisali porozumienie

01 Czerwca 2011

Sprostowanie publikacji - Forbes 06/201

W związku z artykułem pt.: „Elektrim bez roninów" opublikowanym w numerze 06/2011 magazynu Forbes

25 Marca 2011

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2011r.

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25 marca 2011 roku, Pan Wojciech Piskorz został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim S.A.

10 Stycznia 2011

Uprawomocnienie postanowienia z dnia 17 grudnia 2010 roku.

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy

17 Grudnia 2010

Postanowienie z dnia 17 grudnia 2010 roku.

Informujemy, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych