Zarzad Spółki

Tomasz Gillner-Gorywoda
Prezes Zarządu

Tomasz Gillner-Gorywoda jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów zarządzania Uniwersytetu Monash w Melbourne.

Karierę zawodową rozpoczął w 1979 roku w pionie operacyjnym w spółce PLL LOT, gdzie pracował blisko 10 lat. W latach 1988 – 1993 pracował  jako Key Account Manager/Product Manager w firmie General Woods & Veneers Ltd. (Montreal) w Kanadzie. W 1993 roku wyjechał do Australii, gdzie podjął pracę w następujących firmach:

• 1993 – 1996 Furncraft Pty. Ltd. – Production Manager oraz Operations Manager (Członek Zarządu);

• 1996 – 2001 MarbutMouldings Pty. Ltd. (Gunnersen Group of Companies) – Członek Zarządu ds. operacyjnych;

• 2002 – 2006 DWT Pty. Ltd.(Gunnersen Group of Companies) – Członek Zarządu ds. operacyjnych;

• 2006 – 2006 Australian Char Pty. Ltd.(Morwell) – Dyrektor zakładu produkcyjnego.

Po powrocie do Polski w 2008 roku, Tomasz Gillner-Gorywoda pełnił funkcje zarządcze oraz działał w charakterze Prokurenta w kilku spółkach. Między innymi, zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w spółkach Laris Investments Sp. z o.o. (2008 - 2013) oraz Apena S.A. (2011 - 2012). Od 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki PRN Polska Sp. z o.o. Działał również w charakterze Prokurenta w spółkach SPV Grodzisk Sp. z o.o. (2012 - 2013), JK Project Sp. z o.o. (2010-2013).  Ponadto, w latach 2011-2012 zajmował stanowisko Członka Rady Nadzorczej spółki Tower-Service Sp. z o.o. Od listopada 2014 do grudnia 2015 Prezes Zarządu, a następnie do kwietnia 2019 Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. Od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego w Polkomtelu Sp. z o.o., operatorze sieci Plus, a od kwietnia 2019 również w Cyfrowym Polsacie S.A. W tym samym czasie został Prokurentem Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtelu Sp. z o.o. Zasiada również w Radzie Nadzorczej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. W maju 2020 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim S.A.

Iwona Tabakiernik-Wysłocka
Członek Zarządu

Pani Iwona Tabakiernik-Wysłocka ukończyła studia o specjalizacji ekonomicznej w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz studia podyplomowe o specjalizacji rachunkowość finansowa i zarządcza w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową Pani Iwona Tabakiernik-Wysłocka rozpoczęła w 1982r. i przez cały czas pracowała na stanowiskach związanych z finansami i rachunkowością. Między innymi pracowała w firmie Miran Sp. z o.o. jako specjalista ds. finansowych, w ZWPiH EPOKA jako kierownik działu finansowego, a także w firmie Kurier Polski Sp. z o.o. jako Główny Księgowy, pełniąc jednocześnie funkcję Prokurenta tej spółki. Od lipca 2003r. jest związana z Elektrim S.A. zajmując w Spółce następujące stanowiska: Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy, Prokurent. Od września 2007r. pełni funkcję Członka Zarządu.

Pani Iwona Tabakiernik-Wysłocka jest członkiem Rad Nadzorczych w firmach Megadex Service Sp. z o.o. oraz Megadex Expo Sp. z o.o.

Bożena Grybalow
Członek Zarządu

Pani Bożena Grybalow jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, gdzie studiowała na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Ponadto,  posiada tytuł  Bachelor of Arts with First Class Honours in Business Administration oraz Master of Science in e-Business nadane przez Oxford Brookes University  we współpracy z the Polish Open University. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując dla następujących przedsiębiorstw i instytucji:  Foto-World Sp. z o.o. joint venture with Kodak, Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwo Gospodarki, Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Laris Investments Sp. z o.o. oraz  Elektrim S.A. Z Elektrim S.A.  związana jest od 1998 roku. Posiada również doświadczenie w pracy w organach spółek prawa handlowego. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek Elektrim Megadex S.A. oraz Megadex Serwis Sp. z o.o. W maju 2020 roku została powołana do na stanowisko Członka Zarządu Elektrim S.A.