Archiwum WZ


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 26 stycznia 2024 roku - zwołane w związku z żądaniem akcjonariusza (art. 400 par. 1 i 2 Ksh)

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. art. 400 § 1 i 2, art. 4021 art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 stycznia 2024 roku na godz. 11.00 przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

 

 

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ ELEKTRIM S.A. W DNIU 26 STYCZNIA 2024 ROKU - pobierz

 

 

________________________________________

 

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 26.01.2024 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka STASALCO LTD z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 71 450 393 głosy, co stanowiło 99,14% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 26.01.2024 roku oraz 85,29% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

 _________________________________________

 

 

 

TRANSMISJA OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTRIM S.A. W DNIU 26 STYCZNIA 2024 ROKU - TUTAJ

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - pobierz

2. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza - pobierz

3. Wzór pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór formularza instrukcji dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 26 stycznia 2024 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

______________

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie (00-834)

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2023 ROKU - pobierz

 

 

________________________

 

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszem który uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka STASALCO LTD z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 71 228 034 głosy, co stanowiło 99,64% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku oraz 85,03% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

_______________________

 

TRANSMISJA OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30 CZERWCA 2023 ROKU - TUTAJ

 

Materiały dla Akcjonariuszy przygotowane przez Zarząd Spółki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Wzór pełnomocnictwa -pobierz

4. Wzór formularza instrukcji dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

6. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok  - pobierz

7. Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok  - pobierz

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2022 roku - pobierz

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok - pobierz

10. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok - pobierz

11. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za 2022 rok - pobierz

12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2022 roku  - pobierz

 

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

______________

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 15.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie (00-834)

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKU - pobierz

______________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

 1. spółka Bithell Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 90,68% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 2. spółka Karswell Limited z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 4.811.317 głosów, co stanowiło 6,64% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku oraz 5,74% ogólnej liczby głosów w Spółce.

______________

TRANSMISJA OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKU - TUTAJ

 

 

Materiały dla Akcjonariuszy przygotowane przez Zarząd Spółki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr 21 ZWZ - pobierz

4. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

5. Formularz instrukcji do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika - pobierz

6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

7. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok - pobierz

8. Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok – pobierz

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2021 roku - pobierz

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok – pobierz

11. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok - pobierz

12. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za 2021 rok – pobierz

13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2021 roku - pobierz

 

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

______________

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 17.00 w  przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie (00-834)

_____________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

1. spółka Bithell Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 92,25% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2. spółka Karswell Limited z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 4.811.317 głosów, co stanowiło 6,76% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku oraz 5,74% ogólnej liczby głosów w Spółce.

______________

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU - pobierz 

______________

TRANSMISJA OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU - TUTAJ

 

Materiały dla Akcjonariuszy przygotowane przez Zarząd Spółki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Formularz instrukcji do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika - pobierz

5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

 

6. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok - pobierz

7. Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok – pobierz

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2020 roku - pobierz

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok – pobierz

10. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok - pobierz

11. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za 2020 rok – pobierz

12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2020 roku - pobierz

 

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

______________

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 marca 2021 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 30 marca 2021 roku o godz. 10.00 w  przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie (00-834)

________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 marca 2021 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

 1. spółka Bithell Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,04% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 30 marca 2021 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 2. spółka Karswell Limited z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 4.811.317 głosów, co stanowiło 6,81% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 30 marca 2021 roku oraz 5,74% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

________________

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A. W DNIU 30 MARCA 2021 ROKU

 

TRANSMISJA OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  W DNIU 30 MARCA 2021 ROKU - TUTAJ

 

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ - pobierz

2. Regulamin udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej  - pobierz

3. Projekty Uchwał - pobierz

4. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

5. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 30 marca 2021 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

 

_______________

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 września 2020 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 30 września 2020 roku o godz. 10.00 w  przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie (00-834)

 

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 września 2020 roku i który posiadał co najmniej 5% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 95,30% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 30 września 2020 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A. W DNIU 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 

TRANSMISJA OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  W DNIU 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU - TUTAJ

 

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ - pobierz

2. Regulamin udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej  - pobierz

3. Projekty Uchwał - pobierz

4. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

5. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 30 września 2020 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

 

_______________

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 15.00 w  przy ul. Łubinowej 4a w Warszawie (03-878)

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku - pobierz

_________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem który uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku i który posiadał co najmniej 5% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 95,29% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

_________________

TRANSMISJA OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  W DNIU 30 CZERWCA 2020 ROKU - TUTAJ

 

Materiały dla Akcjonariuszy przygotowane przez Zarząd Spółki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - pobierz

2. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - pobierz

3. Projekty uchwał - pobierz

4. Załącznik do projektu uchwały nr 17 - pobierz

5. Załącznik do projektu uchwały nr 18 - pobierz

6. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

7. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok - pobierz

8. Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok – pobierz

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2019 roku - pobierz

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok – pobierz

11. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok - pobierz

12. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za 2019 rok – pobierz

13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2019 roku - pobierz

14. Formularz instrukcji do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika - pobierz

15. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

 

 

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

______________

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 22 kwietnia 2020 roku - zwołane w związku z żądaniem akcjonariusza (art. 400 par. 1 Ksh).

Informacja o konieczności odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.

 

Zarząd Elektrim Spółka Akcyjna („Elektrim”, „Spółka”) informuje, że został zmuszony do odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim zwołanego na dzień 22 kwietnia 2020 roku w wyniku interwencji Policji.

Ponadto, akcjonariusze Elektrim  w zdecydowanej większości nie skorzystali ze stworzonej przez Spółkę możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd zapewnił odbycie zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

_____________

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A., zwołane na żądanie akcjonariusza reprezentującego łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadającego ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A., odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

TRANSMISJA Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  W DNIU 22 KWIETNIA 2020 ROKU - TUTAJ

_____________

Zarząd Elektrim Spółka Akcyjna („Elektrim”) informuje, że w związku ze stanem epidemii  ogłoszonym przez Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 406§1 Ksh w związku art. 98 ust. 2 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568) podjął decyzję o umożliwieniu akcjonariuszom Elektrim udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie Elektrim w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym, Zarząd Elektrim postanowił odpowiednio zmienić treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Ogłoszenie”) opublikowanego w dniu 19 marca 2020 roku raportem bieżącym nr 1/2020 i zamieszczonego na stronie internetowej Elektrim oraz załączyć do Ogłoszenia Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Elektrim S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”).

1. Zmieniona treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ - pobierz

2. Treść Regulaminu - pobierz

______________

 

 

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ - pobierz

2. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza - pobierz

3. Załącznik do projektu uchwały nr 6 zgłoszony przez akcjonariusza - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 22 kwietnia 2020 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

 

_______________

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 6 listopada 2019 roku - zwołane w związku z żądaniem akcjonariusza (art. 400 par. 1 Ksh).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A., zwołane na żądanie akcjonariusza reprezentującego łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadającego ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A., odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

______________________

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ W DNIU 6 LISTOPADA 2019 ROKU - pobierz

______________________


Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem  który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 6 listopada 2019 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 94,47% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 6 listopada 2019 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

______________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:


1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ - pobierz

2. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

W związku z żądaniem akcjonariuszy z dnia 16 listopada 2019 roku reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A., Zarząd Elektrim S.A. przedstawia zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 listopada 2019 roku oraz projekt uchwały zgłoszony przez tych akcjonariuszy:

 

5. Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZ Elektrim S.A. - pobierz

6. Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariuszy - pobierz

7. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy w dniu 5 listopada 2019 roku do punktów 5, 9, 10, 11 i 12 porządku obrad NWZ - pobierz

 8. Załącznik do uchwały (punkt 11 porządku obrad NWZ) - pobierz

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 6 listopada 2019 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

 

_______________

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Elektrim S.A. przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku - pobierz

__________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem który uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,69% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

____________________

 

MATERIAŁY DLA AKCJONARIUSZY PO UWZGLĘDNIENIU WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY

W związku z wnioskiem akcjonariusza, spółki Bithell Holdings Limited, otrzymanym przez Elektrim S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku, złożonym w trybie art.  401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A., poniżej przedstawiamy rozszerzony i zmieniony porządek obrad ZWZ uwzględniający zmiany zgłoszone przez wnioskującego akcjonariusza:

- Ogłoszenie zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

- Projekt uchwały zgłoszony wraz z wnioskiem o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ - pobierz

__________________

W związku z wnioskiem akcjonariuszy, będących członkami Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim, otrzymanym przez Elektrim S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku, złożonym w trybie art.  401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki, dotyczącym rozszerzenia i zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A., poniżej przedstawiamy rozszerzony i zmieniony porządek obrad ZWZ uwzględniający zmiany zgłoszone przez wnioskujących akcjonariuszy:

- Ogłoszenie zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

- Projekt uchwały zgłoszony w dniu 25 czerwca 2019 roku przez akcjonariuszy będących członkami Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych - pobierz

 

Materiały dla Akcjonariuszy przygotowane przez Zarząd Spółki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

5. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok - pobierz

6. Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok – pobierz

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2018 roku - pobierz

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok – pobierz

9. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok - pobierz

10. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za 2018 rok – pobierz

11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2018 roku - pobierz

 

 

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

 

_______________

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 7 stycznia 2019 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 7 stycznia 2019 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Elektrim S.A. przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie

____________

 WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ ELEKTRIM S.A. W DNIU 7 STYCZNIA 2019 ROKU - pobierz

____________

 

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 7 stycznia 2019 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,85% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 7 stycznia 2019 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

____________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

 

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 7 stycznia 2019 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

 

_______________

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 27 lipca 2018 roku, zwołane w związku z żądaniem akcjonariuszy (art 400 par. 1 KSH).

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 lipca 2018 roku zarządziło przerwę  w obradach do dnia 24 sierpnia 2018 roku, do godziny 14:00. Zgromadzenie kontynuowane będzie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

_________________

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ W DNIU 27 LIPCA 2018 ROKU (DO ZARZĄDZENIA PRZERWY W NWZ DO DNIA 24 SIERPNIA 2018 ROKU) - pobierz

__________________

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ W DNIU 24 SIERPNIA 2018 ROKU (PO PRZERWIE ZARZĄDZONEJ W DNIU 27 LIPCA 2018 ROKU) - pobierz

____________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku kontynuowanym po przerwie w dniu 24 sierpnia 2018 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

 1. Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,20% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku kontynuowanym po przerwie w dniu 24 sierpnia 2018 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 2. Porozumienie Akcjonariuszy spółki Elektrim S.A., któremu przysługiwało 4.097.472 głosy, co stanowiło 5,81% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku kontynuowanym po przerwie w dniu 24 sierpnia 2018 roku oraz 4,89% ogólnej liczby głosów w Spółce.

______________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

 1. Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,14% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 2. Porozumienie Akcjonariuszy spółki Elektrim S.A., któremu przysługiwało 4.097.422 głosy, co stanowiło 5,81% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 4,89% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 3. Ponadto, Porozumienie Akcjonariuszy spółki Elektrim S.A., o którym mowa w punkcie 2. powyżej,  wraz z Akcjonariuszem Robertem Bibrowskim (zawiadomienie z dnia 24 lipca 2018 roku), któremu przysługiwało 310.000 głosów, co stanowiło 0,44% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 0,37% ogólnej liczby głosów w Spółce, z Akcjonariuszem Arturem Kowalczykiem (zawiadomienie z dnia 27 lipca 2018 roku), któremu przysługiwało 15.000 głosów, co stanowiło 0,02% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 0,02% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz ze spółką EQUINTO LLC (zawiadomienie z dnia 27 lipca 2018 roku), której przysługiwało 121.500 głosów, co stanowiło 0,17% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 0,15% ogólnej liczby głosów w Spółce a także z Akcjonariuszem Mariuszem Szumańskim (zawiadomienie z dnia 25 lipca 2018 roku), będącym obecnie członkiem porozumienia, o którym mowa w punkcie 2. powyżej, reprezentowało łącznie 4.543.922 głosy, co stanowiło 6,44% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 5,42% ogólnej liczby głosów w Spółce, na potrzeby głosowania nad uchwałą w sprawie powołania biegłych rewidentów do spraw szczególnych. Do głosowania powyższej uchwały nie doszło, ze względu na zarządzenie przerwy w obradach NWZ do 24 sierpnia 2018 roku.

__________________

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A., zwołane na żądanie akcjonariuszy reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A., odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

OPINIE ZARZĄDU Z DNIA 18 LIPCA 2018 ROKU W SPRAWACH:

1.  uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 100.000.000 akcji imiennych serii W, realizowaną w drodze subskrypcji prywatnej oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej tych akcji (dotyczy projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2018 roku, wskazanego w punkcie 6)  zmienionego  porządku  obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. ogłoszonego  w dniu 7 lipca 2018 roku w raporcie bieżącym nr 5/2018) - pobierz

2. wniosku akcjonariuszy i projektu uchwały w sprawie powołanie rewidentów do spraw szczególnych (dotyczy projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2018 roku, wskazanego w punkcie 9) zmienionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. ogłoszonego w dniu 7 lipca 2018 roku w raporcie bieżącym nr 5/2018) - pobierz

________________________

 

W związku z wnioskami akcjonariuszy otrzymanymi przez Spółkę w dniu 5 lipca 2018 roku, złożonymi w trybie art.  401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 i 4 Statutu Spółki dotyczącymi rozszerzenia i zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. poniżej przedstawiamy rozszerzony i zmieniony porządek obrad NWZ oraz projekty uchwał uwzględniające zmiany zgłoszone przez akcjonariuszy:
 
 - Ogłoszenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz
 
 - Projekty uchwał uwzględniające zmiany zgłoszone przez akcjonariuszy - pobierz

____________

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ Elektrim S.A. - pobierz

2. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

 

_______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 27 lipca 2018 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

 

_______________

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 _________________

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku - pobierz

_________________

 

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

 1. Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,68% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 2. Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 3.900.000 głosów, co stanowiło 5,56% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz 4,66% ogólnej liczby głosów w Spółce.

_________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

 1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim S.A. - pobierz
 2. Projekty uchwał - pobierz
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz
 4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz
 5. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok - pobierz
 6. Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok pobierz
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2017 roku - pobierz
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok – pobierz
 9. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok - pobierz
 10. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2017 rok – pobierz
 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2017 roku – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Elektrim S.A.

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku. - pobierz

_________________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

 1. Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 92,03% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 2. Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 5,60% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku oraz 4,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 3. Zarząd Elektrim S.A. informuje także, iż został poinformowany o zawarciu przez Akcjonariuszy: Panią Elżbietę Sjöblom i Pana Roberta Bibrowskiego  ustnego porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku. W wyniku zawartego porozumienia wyżej wymienieni Akcjonariusze reprezentowali łącznie 4.310.000 głosów, co stanowiło 6,03% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku oraz 5,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

_____________________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:


1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim S.A. - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Projekty uchwał ze skorygowaną uchwałą nr 4 (pkt. 2a) - pobierz

4. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku

zgłoszony Spółce na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych - pobierz

5. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

6. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

7. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2016 rok – pobierz

8. Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok – pobierz

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2016 roku - pobierz

10. Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za 2016 rok – pobierz

11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok – pobierz

12. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2016 rok – pobierz

13. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2016 rok – pobierz

14. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2016 roku – pobierz

15. Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2016 rok – pobierz

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Elektrim S.A.

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. zwołane na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących łącznie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 roku o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 1 CZERWCA 2017 ROKU - pobierz

 

____________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 1 czerwca 2017 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 98,74% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 1 czerwca 2017 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.

____________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

2. Ogłoszenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

3. Projekty uchwał do rozszerzonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

4. Projekty uchwał - pobierz

5. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz
6. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA na dzień 1 czerwca 2017 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA na dzień 1 czerwca 2017 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 4 kwietnia 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ ELEKTRIM S.A. W DNIU 4 KWIETNIA 2017 ROKU - POBIERZ

________________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 4 kwietnia 2017 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 97,33% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 4 kwietnia 2017 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.

________________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Opinia Zarządu -pobierz

4. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz


5. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA na dzień 4 kwietnia 2017 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

_______________________

Wykaz uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 roku - pobierz

________________________

 

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

 1. Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,36% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.
 2. Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 5,68% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku oraz 4,77% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Elektrim S.A. informuje także, iż został poinformowany o zawarciu przez Akcjonariuszy: Panią Elżbietę Sjöblom i Pana Roberta Bibrowskiego  ustnego porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku. W wyniku zawartego porozumienia wyżej wymienieni Akcjonariusze reprezentowali łącznie 4.310.000 głosów, co stanowiło 6,13% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku oraz 5,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

________________________

 

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia złożone w dniu 20 czerwca 2016 roku, przez Akcjonariuszy reprezentujących łącznie 5,15% kapitału zakładowego Elektrim S.A., co stanowi 5,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A., następujące dokumenty:

1. Zawiadomienie o zawarciu ustnego porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA wyznaczonym na dzień 30 czerwca 2016 roku – pobierz

2. Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. wyznaczone na dzień 30 czerwca 2016 roku - pobierz

________________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim S.A. - pobierz

2. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

3. Projekty uchwał - pobierz

3a.Skorygowany projekt uchwały nr 5 - pobierz

4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

4a. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniający skorygowany projekt uchwały nr 5 - pobierz

5. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2015 rok – pobierz

6. Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok – pobierz

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2015 roku - pobierz

8. Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za 2015 rok – pobierz

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok – pobierz

11. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2015 rok – pobierz

10. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2015 rok – pobierz

11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2015 roku – pobierz

12. Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2015 rok – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim SA na dzień 30 czerwca 2016 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 23.06.2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 roku o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

____________________________

Wykaz Uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. w dniu 23 czerwca 2015 roku - pobierz

____________________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 23 czerwca 2015 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:

1. Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,43% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 23.06.2015r. oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.

2. Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 5,69% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 23.06.2015r. oraz 4,77% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Elektrim S.A. informuje także, iż został poinformowany o zawarciu przez Akcjonariuszy: Panią Elżbietę Sjöblom i Pana Roberta Bibrowskiego  ustnego porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2015 roku. W wyniku zawartego porozumienia wyżej wymienieni Akcjonariusze reprezentowali łącznie 4.310.000 głosów, co stanowiło 6,13% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 23.06.2015r. oraz 5,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

________________________________

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia złożone w dniu 22 czerwca 2015 roku przez Akcjonariuszy reprezentujących łącznie 5,15% kapitału zakładowego Elektrim S.A., następujące dokumenty:

1. Zawiadomienie o zawarciu porozumienia pomiędzy Akcjonariuszami - pobierz

2. Projekty uchwał na ZWZ Elektrim SA w dniu 23 czerwca 2015 roku - pobierz

3. Oświadczenie i życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Elektrim S.A. - pobierz

________________________________

Materiały dla Akcjonariuszy:


1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim S.A. - pobierz

2. Projekty Uchwał - pobierz

    Korekta Uchwały nr 5 - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika - pobierz

    Wzór instrukcji dot. wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika z uwzględnieniem korekty Uchwały nr 5 - pobierz

5. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2014 rok – pobierz

6. Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok – pobierz

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2014 roku - pobierz

8. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2014 rok – pobierz

9. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok – pobierz

10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2014 roku – pobierz

11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok – pobierz

 

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim SA na dzień 23 czerwca 2015 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 26.06.2014r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

_____________________________

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZ ELEKTRIM SA W DNIU 26 CZERWCA 2014 ROKU - pobierz
_____________________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszem, który uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2014 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Delas Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 99,23% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26.06.2014r. oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

_____________________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:


1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim SA - pobierz

2. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

3. Projekty uchwał - pobierz

4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika - pobierz

5. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2013 rok – pobierz

6. Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok – pobierz

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2013 roku - pobierz

8. Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za 2013 rok – pobierz

9. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2013 rok – pobierz

10. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok – pobierz

11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2013 roku – pobierz

12. Raport z Badania Sprawozdania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok – pobierz

13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok – pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 26 czerwca 2013 roku

- UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZ ELEKTRIM SA W DNIU 26 CZERWCA 2013 ROKU - pobierz

- ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZY SKIEROWANE DO ZARZĄDU ELEKTRIM SA POCZAS ZWZ W DNIU 26 CZERWCA 2013 ROKU - pobierz

__________________________________________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2013 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

1. Spółka Delas Holdings Limited, której przysługiwało 65691802 głosy, co stanowiło 93,34% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26.06.2013r. oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.

2. Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 4169000 głosów, co stanowiło 5,92% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26.06.2013r. oraz 4,98% ogólnej liczby głosów.

__________________________________________________

Materiały dla akcjonariuszy na ZWZ Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2013 roku.


1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika - pobierz

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 rok - pobierz

6. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2012 rok - pobierz

7. Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok – pobierz

8. Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za 2012 rok - pobierz

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2012 roku – pobierz

10. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2012 rok - pobierz

11. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2012 rok – pobierz

12. Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2012 rok - pobierz

13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2012 roku - pobierz

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim SA na dzień 26 czerwca 2014 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 9 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM SA - pobierz

_____________________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka")  informuje, iż obecnym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 sierpnia 2012 roku była spółka Delas Holdings Limited, której przysługiwało 65 691 802 głosy z posiadanych akcji, co stanowiło 99,47% udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 78,42% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

_____________________________

Materiały dla akcjonariuszy na NWZ w dniu 9 sierpnia 2012 roku:

SYMULACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTRIM SA PO POŁĄCZENIU Z DARIMAX Ltd NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ - pobierz
2. Projekty uchwał NWZ - pobierz
3. Dokumenty związane z punktem 6 porządku obrad NWZ

a. Plan połączenia - pobierz
b. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów Spółek łączących się za lata 2009-2011 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
    - sprawozdanie Darimax Limited za 2009 rok - pobierz
    - tłumaczenie sprawozdania Darimax Limited za 2009 rok na język polski - pobierz
    - sprawozdanie Darimax Limited za 2010 rok - pobierz
    - tłumaczenie sprawozdania Darimax Limited za 2010 rok na język polski - pobierz
    - sprawozdanie Darimax Limited za 2011 rok - pobierz
    - tłumaczenie sprawozdania Darimax Limited za 2011 rok na język polski - pobierz
    - sprawozdanie Elektrim SA za 2009 rok - pobierz
    - sprawozdanie Elektrim SA za 2010 rok - pobierz
    - sprawozdanie Elektrim SA za 2011 rok - pobierz
c. Sprawozdanie Zarządu Elektrim SA uzasadniające połączenie - pobierz

4. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 21 czerwiec 2012 rok

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pobierz

_____________________________________

Zarząd Elektrim SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2012 roku, obecnymi akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów byli:

1. Spółka Delas Holdings Limited, której przysługiwało 65 691 802 głosy z posiadanych akcji, co stanowiło 93,65% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 78,42% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
2. Pani Elżbieta Sjoblom, której bezpośrednio przysługiwało 4 180 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,96% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 4,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, oraz której pośrednio, poprzez spółkę zależną Park Bronisze Sp. z o.o. w stosunku do której Pani Elżbieta Sjoblom jest podmiotem dominującym, przysługiwało 20 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 0,03% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 0,02% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Łącznie Pani Elżbiecie Sjoblom przysługiwało 4 200 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,99% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 5,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

______________________________________

Materiały dla akcjonariuszy na ZWZ w dniu 21 czerwca 2012 roku:

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ  - pobierz

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok - pobierz
3. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2011 rok - pobierz
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2011 roku - pobierz
5. Sprawozdanie Finansowe za 2011 rok - pobierz

6. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2011 rok - pobierz
7. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2011 rok - pobierz
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2011 roku - pobierz

9. Projekty uchwał ZWZ - pobierz

Wzór formularza pełnomocnictwa na ZWZ - pobierz

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 27 październik 2011r.

Materiały dla akcjonariuszy na  NWZ w dniu 27 października 2011 roku:

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ
2. Projekty uchwał NWZ
3. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2010 rok
4. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2010 rok
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2010 roku
6. Materiały dotyczące pkt. 8 porządku obrad:


a) Plan Połączenia
b) Projekty uchwał w sprawie połączenia Spółek Elektrim SA i Mega Investments Sp. z o.o.
c) Ustalenie wartości majątku spółki Mega Investments Sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2011 roku
d) Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Mega Investments Sp. z o.o.
e) Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Elektrim SA

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pobierz

 

Zarząd Elektrim SA informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 października 2011 roku, obecnym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów był Polaris Finance B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Akcjonariuszowi przysługiwało 65 691 802 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 99,07% udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.


Zwyczajne Walne Zgromadzenia Elektrim SA - 30 czerwiec 2011

Materiały dla akcjonariuszy na ZWZ w dniu 30 czerwca 2011 roku:

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim SA
2. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2010 rok
3. Sprawozdanie Finansowe za 2010 rok
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 roku
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok
6. Projekty uchwał ZWZ


 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pobierz

 

Zarząd Elektrim SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2011 roku, obecnym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów był Polaris Finance B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Akcjonariuszowi przysługiwało 65 691 802 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 98,65% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.