Umorzenie postępowania upadłościowego

W dniu 9 sierpnia 2007 roku Zarząd Elektrim SA, kierując się koniecznością sprawiedliwego zaspokojenia wierzycieli, złożył w Sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. 21 sierpnia 2007 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrim SA z możliwością zawarcia układu.

 

17 grudnia 2010 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Elektrim SA, wskutek wniosków wierzycieli o umorzenie postępowania, postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe Spółki.

 

W dniu 10 stycznia 2011 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych stwierdził, że orzeczenie o umorzeniu postępowania upadłościowego Elektrim SA z dnia 17 grudnia 2010 roku jest prawomocne. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowego została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

10 Styczeń 2011

Prawomocne orzeczenie o umorzeniu postępowania upadłościowego Elektrim SA

sygn. akt X GUp 45/07