Zarzad Spółki

Wojciech Piskorz
Prezes Zarządu

Pan Wojciech Piskorz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing. W latach 2000-2002 pracował w spółce TP Invest Sp. z o.o. (spółka z Grupy TP S.A.) w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Restrukturyzacji. W okresie od 2002r. do 2004r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w PWPW Ochrona Sp. z o.o. Od 2004r. był związany z Grupą Konsalnet zajmując stanowiska Dyrektora Zarządzającego, Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu. W dniu 25 marca 2011 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim S.A. W latach 2013 - 2014 Prezes Zarządu spółki Laris Investments Sp. z o.o. Od marca 2014 roku pełni funkcję członka Zarządu spółki Polkomtel Sp. z o.o.

 

Pan Wojciech Piskorz posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach spółek prawa handlowego związane z udziałem w Radach Nadzorczych takich przedsiębiorstw jak Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., PAK-Volt S.A., PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., Megadex Expo Sp. z o.o., Centrum Zdrowia i Relaksu Verano Sp. z o.o. oraz Pollytag S.A.

Iwona Tabakiernik-Wysłocka
Członek Zarządu

Pani Iwona Tabakiernik-Wysłocka ukończyła studia o specjalizacji ekonomicznej w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz studia podyplomowe o specjalizacji rachunkowość finansowa i zarządcza w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową Pani Iwona Tabakiernik-Wysłocka rozpoczęła w 1982r. i przez cały czas pracowała na stanowiskach związanych z finansami i rachunkowością. Między innymi pracowała w firmie Miran Sp. z o.o. jako specjalista ds. finansowych, w ZWPiH EPOKA jako kierownik działu finansowego, a także w firmie Kurier Polski Sp. z o.o. jako Główny Księgowy, pełniąc jednocześnie funkcję Prokurenta tej spółki. Od lipca 2003r. jest związana z Elektrim SA zajmując w Spółce następujące stanowiska: Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy, Prokurent. Od września 2007r. pełni funkcję Członka Zarządu.

Pani Iwona Tabakiernik-Wysłocka jest członkiem Rad Nadzorczych w firmach Megadex Service Sp. z o.o. oraz Megadex Expo Sp. z o.o.